EXPOSTAS ven, dalgunha maneira, a amosar ou revelar o compromiso das mulleres para saír adiante a pesar das dificultades e os perigos que entraña ser muller nun mundo de homes.

A muller revelada, exhibida, amosada ou ensinada… a muller representada, desta vez,  a través dos ollos doutra muller.