Intervencións

Expostas está pensado para ser adaptado e activado en diferentes murais, independentemente de onde se atopen, respondendo co seu deseño ás necesidades identificadas en cada caso e consensuadas coas comunidades afectadas ou retratadas na obra.

O primeiro mural de Expostas foi #ninunhamenos, unha parede cun resultado simbólico moi forte, no seu sentido estricto, para a que contamos coa disposición, compromiso e ilusión das mulleres que quixeron formar parte del. A temática desta primeira obra conxunta é especialmente sensible, por iso queremos darlle un espazo propio onde profundizar no significado, protagonistas e revisión da mensaxe.

#Ninunhamenos

image(4)